Harvard professor Howard Gardner definerer intelligens i sin bog ‘Frames of Mind’ således:”Evnen til at formulere og løse problemer samt udformning af produkter, der er værdsat i mere end en kultur”. Intelligensens mange facetter Den dag i dag opfattes intelligens stadig som en rent intellektuel eller opfattende funktion, men de seneste årtiers forskning tyder på,...