Teorien om de mange intelligenser

Harvard professor Howard Gardner definerer intelligens i sin bog ‘Frames of Mind’ således: “Evnen til at formulere og løse problemer samt udformning af produkter, der er værdsat i mere end en kultur”.

Intelligensens mange facetter
Den dag i dag opfattes intelligens stadig som en rent intellektuel eller opfattende funktion, men de seneste årtiers forskning tyder på, at intelligens har mange facetter. Fra teorien om den matematiske og sproglige intelligens, udviklede den amerikanske psykolog Howard Gardner syv, og senere otte.

Gardners mange klogskaber
Gardner definerer intelligens som “evnen til at løse problemer eller skabe produkter, som er værdsat i en eller flere kulturer.”

Han siger, at de syv intelligenser sjældent arbejder uafhængigt af hinanden, men i stedet støtter og styrker hinanden. En danser vil kun brilliere i sin kunstart, hvis hun har en stærk musikalsk intelligens, så hun forstår musikkens rytmer og variationer, en social intelligens så hun kan inspirere og følelsesmæssigt bevæge publikum, samt en kropslig intelligens, der giver hende smidigheden og koordinationsevnen til at udføre bevægelserne.

Udvikling af intelligenserne
Det er teoriens påstand, at vi har brug for all syv intelligenser i samspil for at virke produktivt i samfundet, og at vi er født med dem alle sammen.

Men allerede inden vi starter i skole, har vi udviklet dem forskelligt, så børnene ankommer til første skoledag med deres egne intellektuelle styrker og svagheder.

Undervisere bør derfor holde de forskellige intelligenser før øje i klasselokalet, så de fx gennemgår Anden Verdenskrig med både landkort, sange fra perioden, rollespil og oplæsning af en roman fra krigstiden.

De otte intelligenser:

Social intelligens
Den sociale intelligens er evnen til at forstå andre mennesker.

Musiskalsk intelligens
Den musikalske intelligens er evnen til at tænke musikalsk, høre mønstre og genkende dem, huske dem og måske manipulere dem.

Personlig intelligens

Den personlige intelligens er evnen til at forstå sig selv, vide hvem “jeg” er, hvad “jeg” kan gøre osv.

Sproglig intelligens
Den sproglige intelligens er evnen til at bruge sproget, både modersmålet og andre sprog, til at udtrykke sig og forstå andre.

Kropslig/kinæstetisk intelligens
Den kropslige intelligens er evnen til at bruge hele kroppen, eller dele af den, til at løse problemer, lave noget, eller skabe noget.

Logisk/matematisk intelligens
Den logisk-matematiske intelligens er evnen til at se og genkende mønstre, udlede ræsonnementer, og tænke logisk.

Visuel/rummelig intelligens
Den rumligt-visuelle intelligens er evnen til at repræsentere den rumlige verden for sit indre øje.

Naturalistisk intelligens
Den naturalistiske intelligens er evnen til at klassificere den naturlige verden, forstå forskellige arter, genkende naturens mønstre, og kendetegner store biologer, som fx Charles Darwin.

Kilde: Artikel af Malene Steen Nielsen Flagga, DR)

Læs mere i ‘Sådan tænker børn – sådan lærer de’, Howard Gardner, Gyldendal Uddannelse

Annonce

Legekuffertens butik

Nyhedsbrev

Vi sprudler af idéer og vil gerne dele dem med dig