Hvad er leg?

Leg er både en sindstilstand og en aktivitetsform

Det kan være svært at definere præcis hvad leg er, selvom vi alle jo godt ved, hvad det vil sige at lege. Leg føles næsten lige så naturligt, som at trække vejret, og vi ved at det har betydet meget i vores egen barndom – og vi kan se, at det er vigtigt i børns liv.

Børn fødes med lysten til at lege, fordi legen som regel både er en nydelsesfuld sindstilstand og en meget lærerig aktivitetsform. Og når voksne taler om, at “arbejdet går som en leg”, er det et tegn på, at leg opleves som værdifuld gennem hele livet.

En dansk forsker, Hans Henrik Knoop, taler om to betydninger af leg:

1. leg som sindstilstand: fx oplevelsen af at være “i flow”, “inde i legen”, “inde i musikken” eller selvforglemmende fordybet i læsning af Harry Potter

2. leg som aktivitetsform: fx leg i sandkasse, leg med brandbiler, lege far, mor og børn 

 

Spontan leg og aktiviteter med en legende tilgang

Vi kan også skelne mellem to former for leg: 1) den spontane og frie leg, hvor barnet eller en gruppe af børn selv tager initiativ til legen, og 2) en organiseret aktivitet, der har en legende tilgang. Det kan for eksempel være, når vi som voksne foreslår, at vi leger med tal. 

Den spontane leg, som barnet selv tager initiativ til:  Legende tilgang til aktiviteter, som voksne sætter igang:
 • Leg er en selvvalgt og lystfuld aktivitet men alvorlig for børnene
 • Leg er spontan, unyttig og kan ikke måles – men er meningsfuld for børnene
 • Legen er målet i sig selv ikke et middel til fx at lære noget bestemt
 • Børnene forhandler selv regler 
 • Legen er vokseninitieret
 • Aktiviteten trækker på legens elementer
 • De voksne tænker at barnet kan lære noget bestemt af aktiviteten fx tal, bogstaver, oprydning
 • Kan knyttes til alle former for aktiviteter, fx nu skal vi lege oprydning i køkkenet
 • Rammer og regler er formuleret på forhånd

 

 

5 forskellige typer af lege

Der findes forskellige typer lege. Man skelner traditionelt mellem blandt andet:

 • Rollelege såsom cowboy og indianere; far, mor og børn eller læge, der ofte forekommer at være direkte træning til voksenlivet. Rollelege indebærer ofte forhandlinger undervejs.
 • Regellege såsom tagfat, boldspil, gemmelege og selskabslege, hvor det snarere er reglerne end rollerne, der definerer aktiviteterne. Regellege indebærer sjældent forhandling, dvs. ændring af reglerne, undervejs.
 • Konstruktionslege såsom at lege i sandkasse, bygge huler, eksperimentere med ting, lege med Lego og lege med sætningskonstruktioner.
 • Fysisk krævende lege såsom at tumle, slåsse for sjov, sjippe, gynge og klatre i træer.
 • Samlelege hvor man leder, finder, sorterer, bytter og opbevare genstande såsom sten, planter, prydgenstande, hønseringe eller glaskugler. 

Kilder: Hans Henrik Knoop, www.blivklog.dk; Ditte Alexandra Winther-Lindqvist, edu.au.dk

Annonce

Legekuffertens butik

Nyhedsbrev

Vi sprudler af idéer og vil gerne dele dem med dig