Skibet er ladet med rettigheder – leg og lær om demokrati

Formål: Diskutere forskelle på ønsker og behov (menneskerettigheder), få kendskab til forskellige rettigheder, som er grundlæggende for menneskers liv.

Varighed: Ca. 30 minutter   Antal børn: ca. 3-5 pr. gruppe

Materialer: Print og klip arkene med ’Ønske- og behovskort’ ud
Kortene kan downloades her:  Ønske- og behovskort

Aktiviteten:

Børnene skal forestille sig, at de sidder i et skib på vej mod en ubeboet ø, og når de ankommer, skal de skabe et nyt land.

Læg alle ’Ønske- og behovskortene’ på bordet, så alle kan se dem. Forklar, at kortene viser de ting, de har med på skibet, som de kan bruge til deres tilværelse i det nye land. Gennemgå kortene med børnene, så de forstår, hvad de forskellige kort betyder.

Fortæl: ”Til at begynde med er sejladsen meget behagelig. Solen skinner og havet er blikstille. Men det bliver stormvejr, og skibet gynger. Faktisk er det tæt på at synke! I må derfor smide 3 af jeres kort overbord for at holde skibet flydende.”

Børnene skal nu beslutte, hvilke 3 ting de vil opgive. Fjern kortene, som blev smidt overbord.

Vend tilbage til fortællingen: ”Endelig er stormen stilnet af. Men kort efter er der en orkan på vej direkte mod skibet. Hvis I skal overleve orkanen, er i nødt til at smide endnu tre kort overbord!”

Børnene beslutter, hvilke 3 ting de vil opgive. Fjern kortene, som blev smidt overbord.

Vend tilbage til fortællingen: ”Nu er I næsten kommet frem til øen. Lige da I ser land i horisonten, støder en kæmpe hval ind i skibets side. I er nødt til at smide endnu tre kort overbord for at gøre båden endnu lettere!”

Børnene beslutter, hvilke 3 ting de vil opgive. Fjern kortene, som blev smidt overbord.

Evaluering og afslutning:

Fortæl børnene, at aktiviteten handlede om menneskerettigheder, som er baseret på menneskelige behov: de ting, som ethvert menneske har brug for til at overleve, vokse og udvikles godt og leve et værdigt liv. Tal om forskellen på behov og ønsker fx ved at spørge om, hvilke ting børnene godt kunne tænke sig, men som ikke var nødvendige for at kunne overleve.

Understreg, at alle har brug for alle deres menneskerettigheder. Det er vigtigt, at børnene ikke får det indtryk fra øvelsen, at nogle rettigheder er vigtigere end andre, fx er det ikke er nok at overleve, men også at kunne udvikle sig og leve godt.

Tips

  • Understreg, at de skal kunne bygge et nyt land op og leve der et helt liv, og ikke blot overleve, indtil de bliver ’reddet’.
  • Nogle ting er med vilje tvetydige for at stimulere debat om, hvad der definerer at noget er nødvendigt (for eksempel kan en mobiltelefon blive anset som en luksus af nogen og en nødvendighed af andre). Lad børnene argumentere og blive enige selv, men understøt gerne, at alle børnenes meninger bliver hørt.

 

Annonce

Legekuffertens butik

Nyhedsbrev

Vi sprudler af idéer og vil gerne dele dem med dig